Dołącz do Nas na Facebook
kliknij tutaj
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

FILMY PROMUJĄCE GMINĘ ŁUBNICE

 

 

 KONKURS OFERT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta   

 

Centrum Kultury w Łubnicach zaprasza do udziału

w KONKURSIE OFERT

NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ I WESOŁE MIASTECZKO

podczas imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka "

w dniu 6 lipca 2019 r.

 

 

 

I. Zamawiający:

Centrum Kultury w Łubnicach

Adres: Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice

tel. 15 8659 241 strona: www.cklubnice.pl

1. Nazwa i termin imprezy:

„Biesiada Łubnicka” - 6 lipca 2019 r. od godz. 16.00 do godz. 2.00 w dniu 7 lipca 2019 r.

2. Teren imprezy:

gmina Łubnice, miejscowość Łubnice

II . Zakres usługi:

Konkurs ofert dotyczy zapewnienia obsługi gastronomicznej i wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej "Biesiada Łubnicka " w miejscowości Łubnice, powiat staszowski w dniu 6 lipca 2019 r. w godzinach 16.00 do 2.00

W zakresie obsługi gastronomicznej:

• sprzedaż piwa tzw. stadionowego (o niskiej zawartości alkoholu) tylko w plastikowych

kubkach, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy w Łubnicach na sprzedaż napojów alkoholowych,

• sprzedaż napojów bezalkoholowych,

• przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnie z plenerowym charakterem imprezy,

• zapewnienie miejsc siedzących (stoły + ławki),

• zapewnienie zadaszenia nad miejscami siedzącymi (parasoli),

• wesołe miasteczko,

• stoiska handlowe.

III. Obowiązki Oferenta:

• Ustalenie z Zamawiającym planu rozstawienia (infrastruktury gastronomicznej) namiotu ze

stanowiskami sprzedaży i stołów.

• Przygotowanie stanowisk sprzedaży w dniu imprezy, najpóźniej do godziny 15.00.

• Utrzymanie porządku i czystości w obrębie infrastruktury gastronomicznej.

• Zapewnienie prawidłowego, zgodnego z zasadami BHP podłączenia urządzeń

gastronomicznych do źródła prądu przygotowanego przez Oferenta (agregat prądotwórczy).

• Uporządkowanie po zakończeniu imprezy zajmowanego terenu.

IV. Oferta powinna zawierać:

• Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym

ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

• Określenie wysokości deklarowanej kwoty, wpłaty (w PLN ) na rzecz Zamawiającego za

uzyskanie wyłączności gastronomicznej i wesołego miasteczka podczas imprezy.

• Określenie asortymentu do sprzedaży.

• Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy

ustalone w ogłoszeniu o konkursie.

• Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

• Ponadto Oferent może przedstawić inne załączniki reklamujące swoją działalność

cateringową i wesołego miasteczka.

V. Kryteria wyboru ofert:

• Zamawiający dokona analizy złożonych ofert i wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi.

• Kryterium wyboru: oferowana kwota - 100 %

VI. Procedury związane z ofertą:

• Termin składania ofert: 29.03.2019 r. do godz. 15.00.

• Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74,

28 – 232 Łubnice, z dopiskiem: „Biesiada Łubnicka - Obsługa gastronomiczna i wesołe miasteczko” (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

• Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 05.04.2019 r. w Centrum Kultury w Łubnicach.

• Zamawiający niezwłocznie zamieści protokół z posiedzenia komisji na stronie internetowej

Centrum Kultury w Łubnicach oraz powiadomi o wynikach posiedzenia komisji wszystkich

Oferentów (mailowo lub telefonicznie).

• Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania

przyczyny.


 

System CMS Joomla Design: Kamil Kondek Copyright: CK Łubnice 2016

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach z siedzibą w Łubnicach 74, 28-232 Łubnice

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: rodo@urbanowicz.net.pl

Prosimy kliknij na "akceptuj” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk